Burmans psykologbyrå

Legitimerad psykolog Therése Burman

Individ

Par & Familj 


Företag - individ & grupp


Samtliga tjänster och metoder erbjuds även digitalt vilket många väljer och föredrar utifrån rådande pandemi i samhället eller av praktiska skäl. Erfarenheten är att detta brukar fungera mycket väl. Samtalen genomförs i ett sekretesskyddat program för videosamtal inom hälso- och sjukvård.