Om Therése Burman

För privatpersoner

Min ambition och önskan är att tillsammans med er som individ, par eller familj skapa ett tillåtande, avslappnat och öppet samtalsklimat där alla olika tankar, känslor och upplevelser får ta plats. Ett samtalsklimat som präglas av värme, respekt, och medkänsla. Jag önskar kunna erbjuda stöd och vara med er i den smärta eller de utmaningar som ni upplever. Och hjälpa er att utveckla de förhållningssätt och färdigheter som ni behöver för att utvecklas och växa i den riktning som ni värderar. Jag vill hjälpa er att utveckla en större självmedkänsla och en större tillit och tilltro till er egen förmåga. Jag erbjuder gärna ett rum för funderingar av existentiell karaktär, där tankar kring tro, liv och död får ta plats. När ni möter mig som psykolog så möter ni en medmänniska som vill finnas med er på en del av er resa genom livet. Det förtroende som ni visar mig vill jag förvalta med stor respekt och ödmjukhet.   


För företag & personal

Jag känner ett stort engagemang för och inspireras starkt av att se grupper och individer växa och utvecklas, bygga en större trygghet och tillit, stärka sin kompetens i sin yrkesroll samt självförtroendet i denna. Jag ser det därför som en stor förmån att få erbjuda handledning och konsultation dels i metod och i specifika ärenden dels i grupprocesser och individuell professionsutveckling. Jag arbetar gärna lösnings- och beteendeorienterat, med utgångspunkt i ett salutogent förhållningssätt, med fokus på de faktorer som bidrar till välbefinnande. Jag är certifierad användare av Lead Forward och erbjuder strukturerad ledarutveckling enligt denna metod.


Yrkesmässig kompetens

Jag är legitimerad psykolog med mångårig erfarenhet av yrket inom offentlig samt privat sektor. Mina senaste anställningar inom primärvård samt privat psykoterapeutisk verksamhet har bidragit till en god erfarenhet av psykologiskt behandlingsarbete med vuxna och ungdomar med depressiva syndrom, ångesttillstånd, fobier, stress- och utmattning, sömnproblematik, smärta och fysisk ohälsa samt kris-och sorgereaktioner. Jag har även god vana av arbete med par i terapi och av föräldrastöd.

I tidigare tjänster som psykolog inom barn- och ungdomspsykiatri samt skola och förskola har jag genomfört behandlingsarbete med familjer med barnperspektivet och barnets behov i fokus. Jag har lång erfarenhet av arbete med familjer som drabbas av kris och sorg, och är sedan en längre tid gruppledare i samtalsgrupper för barn och ungdomar vars förälder har dött (www.sunnanang.se.)

I samtliga tidigare tjänster har handledning och konsultation, dels med individuella yrkesutövare dels med grupper, utgjort en del av mitt arbete som upplevts mycket meningsfullt och givande. Jag har nyligen gått en specialistutbildning inom handledning, konsultation, grupputveckling och ledarskap för att stärka min kompetens inom området.  

Jag går specialistutbildning inom psykoterapi och psykologisk behandling och fortbildar mig kontinuerligt inom de metoder som jag arbetar med, såsom i KBT, ACT, CFT och metoder för parterapi. Detta för att säkerställa att klienter erbjuds en välbeprövad, forsknings- och evidensbaserad behandling hos mig.

Varmt välkommen att ta kontakt!

Therése Burman
leg psykolog, STP-psykolog i psykoterapi och psykologisk behandling

Burmans psykologbyrå AB, kontakt@burmanspsykologbyra.com
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!